Nascholing Logopedisten

Uitgangspunten
Bij veel stemproblemen speelt de adem een bepalende rol; wanneer de adem vrij kan bewegen, kan ook de stem vrij klinken. Ademtechniek gebaseerd op wilskracht en hoge spierspanning staat een vrije stemgeving juist in de weg. Ademklachten kunnen te maken hebben met stress, met een teveel of te weinig aan spierspanning in het lichaam. Dit kan de adembeweging beïnvloeden en de balans tussen de in- en uitademing verstoren, waardoor de adem steeds beperkter wordt. In deze nascholing ligt de nadruk op de veelzijdigheid van een natuurlijke adembeweging die leidt tot een warme, gedragen stemgeving.

Inhoud
De cursus biedt oefeningen en behandelvormen rond de volgende thema’s:

  • Het volgen van de adembeweging in het eigen lichaam.
  • Het observeren van de adembeweging bij anderen.
  • De adem van de cliënt begeleiden en uitnodigen.
  • Ervaren van de relatie tussen adem en stem in bewegings- en klankoefeningen.
  • Stemgebruik in relatie tot ademvocaalruimten.
  • Stem geven in combinatie met tonusopbouw.

Doel
De cursus geeft de deelnemers meer mogelijkheden om adem- en stemproblematiek te behandelen. Zij zijn beter in staat om met het lichaam van de cliënt als geheel te werken. De stemgeving verbetert door ruimte te geven aan de adem en ontspanning en de juiste mate van spanning te creëren waar dat nodig is. Het kunnen observeren en beoordelen van de adembeweging bij de cliënt ondersteunt het maken van een behandelingsplan.

Zingen met open borstbeen

Zingen met open borstbeen

Werkwijze
In de cursus wordt gewerkt door middel van ervaringsgericht leren door het zelf ondergaan en uitvoeren van oefeningen en behandelingen. Op basis van de eigen ervaringen leren de cursisten de vaardigen toe te passen en krijgen zij meer inzicht in de wisselwerking tussen adem en stem. Zij zijn in staat om deze onder meer in te zetten bij hyperventilatie, COPD, stressklachten, stemklachten na ziekte en verschillende stemstoornissen. In de opleiding ‘adem, stem en boventonen’ is gebleken dat deze benadering voor logopedisten een waardevolle aanvulling is op logopedische technieken. Men leert om creatief om te gaan met bestaande oefeningen en men wordt zich ook meer bewust van de eigen rol ten opzichte van cliënten.

Docent
Drs. Borg Diem Groeneveld is ademtherapeut en stemtherapeut en geeft vanaf 1994 een opleiding voor adem- en stemtherapie. Hij is opgeleid in de ‘ervaarbare adem’ van Ilse Middendorf, ‘Atem-Tonus-Ton’ van Maria Höller en de eutonie volgens Gerda Alexander. Hij schreef het boek ‘Stem en Boventonen’.

Algemene informatie
accreditatie: deze cursus is niet geaccrediteerd
Aantal deelnemers: 8 – 16, alleen voor logopedisten
Data: 3 lesdagen van 10 – 17 uur
Kosten: € 375 inclusief koffie, thee en lunch
Locatie: Centrum de Roos, P.C. Hooftstraat 183, Amsterdam
Je kunt je opgeven via borg@stembalans.nl
Data zijn momenteel niet gepland

Literatuur ter oriëntatie
Borg Diem Groeneveld, Stem en Boventonen
Ilse Middendorf, De Ervaarbare Adem
Maria Höller, Stimme von Fuss bis Kopf
Gerda Alexander, Eutonie

Zelfstudie
Aan het eind van elke lesdag krijgen de deelnemers een reader uitgereikt. Aan de hand van de reader kunnen zij oefeningen en behandelvormen thuis herhalen met vrijwilligers, collega’s en cliënten. Ruim voor de volgende les rapporteren zij hierover per email. In de mail kunnen zij ook vragen kwijt over de stof en over cliënten die bij hen in behandeling zijn. Hun reacties worden door de docent meegenomen in de voorbereiding voor de volgende les.