Nascholing Haptotherapeuten

Nascholing ‘adem en ontspanning’ voor haptotherapeuten en fysiotherapeuten
Docent: Drs. Borg Diem Groeneveld

Uitgangspunten
Wanneer de adem regelmatig stokt of wordt ingehouden in spannende situaties, neemt de kwaliteit van bewegingen af en de spanning in spieren neemt toe. Oefeningen om de adembeweging vrij te geven en meer ruimte te creëren voor de adem, zorgen voor ontspanning en vloeiende bewegingen vanuit een meer bewust gevoel voor ruimte.

Inhoud
De cursus biedt de volgende onderwerpen:

  • het volgen en observeren van de eigen adembeweging
  • het observeren van de adembeweging van de patiënt
  • aan de hand van de adembeweging bepalen welke oefeningen en behandelvormen de patiënt nodig heeft
  • de adem uitnodigen en begeleiden in oefeningen en behandelvormen
  • de dynamiek van de adem in de communicatie tussen patiënt en therapeut

Doel
Na de cursus ben je in staat beter om te gaan met ademhalingsklachten en spanningsklachten. Hieronder vallen ook hyperventilatie en COPD. Je mogelijkheden om non-verbaal te communiceren met de patiënt zijn groter geworden.

Werkwijze
In de cursus wordt gewerkt met ervaringsgericht leren. De docent demonstreert ademoefeningen, die vervolgens gezamenlijk uitgevoerd worden. De ervaringen met de oefeningen worden gezamenlijk besproken. Vervolgens komen behandelvormen aan bod. De docent geeft een demonstratie en de cursisten oefenen met elkaar de behandelvorm. Na het behandelen geven zij elkaar feedback en wordt van rol gewisseld. Tot slot worden de behandelingen plenair besproken. Op elke lesdag wordt gewerkt rond een bepaald thema, bijvoorbeeld, rug, onderste ademruimte, schoudergordel, enz. In de lessen is ruimte om linken te leggen tussen patiënten die men in behandeling heeft en oefeningen en behandelvormen.

Zelfstudie
Aan het eind van elke lesdag krijgen de deelnemers een reader uitgereikt. Aan de hand van de reader kunnen zij oefeningen en behandelvormen thuis herhalen met vrijwilligers, collega’s en cliënten. Tussen de lesdagen zit enkele weken tijd om met de aangeboden stof te oefenen en waar mogelijk toe te passen. Hiervan brengen de cursisten per e-mail verslag uit voor de volgende cursusdag. In de e-mail kan men ook vragen opwerpen en eigen casuïstiek inbrengen. Hun reacties worden door de docent meegenomen in de voorbereiding voor de volgende les.

Aanwezigheid
voor het verkrijgen van het certificaat dienen de cursisten alle dagen aanwezig te zijn. Wanneer men één of meer dagen verhinderd is, kan men deze lesdagen in de volgende cursus inhalen en heeft men alsnog recht op een certificaat met 30 nascholingspunten in de categorie ‘Algemeen Therapeutische Deskundigheidsbevordering’. Deze zijn toegekend door de’ commissie voor accreditatie opleidingen’ van de vereniging van haptotherapeuten (VVH).
De cursus is ook geaccrediteerd als nascholing voor leden van de NVPA. Van hen wordt verwacht dat zij na de cursus nog een schriftelijke toets maken over het studiemateriaal en het boek van Ilse Middendorf ‘De Ervaarbare Adem’.

Heb je interesse om de nascholing te volgen, stuur dan een berichtje naar borg@stembalans.nl. wanneer er voldoende geïnteresseerde therapeuten zijn, wordt er een nieuwe cursus gepland.